Łączymy również języki na:

SAVVY ED 8-11 lat

SAVVY ED 8-11 lat

 

Savvy Ed to licencjonowana metoda nauczania j. angielskiego dla dzieci w wieku 8-11 lat. Został napisany z myślą o tych dzieciach, które kontynuują naukę języka angielskiego po mocnym, solidnym programie przedszkolnym lub szkolnym (np. Teddy Eddie).

Savvy Ed jest bardzo ambitny. Dzieci, bądź co bądź jeszcze nie nastolatki (8-11 lat) opanowują ogrom materiału. Równocześnie Savvy Ed jest bardzo przyjazny dla uczniów,  sukces nauki polega na tym, że dzieci zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego jak wiele się uczą oraz ile od nich wymagamy. Nauka przychodzi z łatwością dlatego, że bazujemy na ich wiedzy i doświadczeniu językowym nabytym w poprzednich latach.

Znakomita ścieżka edukacyjna dla dzieci:

Ogólne informacje o kursie Savvy Ed:

 • poziom: kontynuujący
• wiek: 8-11 lat
• zajęcia: 2 razy w tygodniu po 60 minut
• grupy: do 12 osób

Co zawiera pakiet edukacyjny
Savvy Ed?

• Savvy Book czyli podręcznik ucznia
• Snowball Book czyli książka ćwiczeń
• Parents’ Book czyli książka rodzica
• Savvy Quest dostęp do edukacyjnej aplikacji
• Savvy Tile czyli magiczna płytka
• Teczka z logiem Savvy Ed.

Aplikacja edukacyjna

Jeszcze większa synergia poprzez wykorzystanie platformy edukacyjnej.

Wejdź i zobacz że umiemy połączyć przyjemne z pożytecznym.

Ocena i certyfikacja:

• monitorowanie standardu kursu przez opiekuna metody
• bieżące informacje dla rodziców na temat zrealizowanego materiału
• zajęcia otwarte dla rodziców
• raporty o postępach (dwa razy w roku)
• dyplom i upominek na zakończenie kursu

Co dalej po kursie
Savvy Ed?

Po skończeniu kursu  Savvy Ed dziecko może kontynuować naukę w programie Edward’s League.

Metoda Savvy Ed powstała z czystej pasji do nauczania dzieci. Metoda ta jest ambitna, lubiana, skuteczna i nowoczesna. Dla dzieci kontynuujących naukę angielskiego jest ona krokiem milowym na drodze do płynności językowej.

Kurs Savvy Ed otwiera także drzwi do osiągnięcia pierwszego rozpoznawalnego poziomu nauczania języka angielskiego; Young Learners – Starters, określonego przez Radę Europy jako poziom A1.

Kursanci na poziomie Savvy Ed wciąż w przystępny i mocno angażujący, obfitujący w humor i dobrą zabawę sposób uczą się budować zdania, coraz precyzyjniej wyrażać myśli po angielsku, rozwijać czytanie i pisanie. Równocześnie pojawia się praca z testami, których rozwiązywanie – nie tylko na drodze edukacji językowej – będzie coraz częściej obecne w życiu uczniów szkoły podstawowej.


 

Pozdrawiam i życzę samych sukcesów,
Stella Bautista
Dyrektor
SJO WIEŻA BABEL

Współtwórczyni metody Teddy Eddie Ola Komada opowiada o tym jaki jest i dla kogo przeznaczony jest kurs Savvy Ed.

Perspektywa rodziców jest dla nas równie istotna i cenna jak odczucia naszych kursantów. Posłuchajcie opinii rodzica.

Poniżej widać, że praca z podręcznikiem, wcale nie prostym tekstem może spokojnie opierać się na pracy grupowej.

Grywalizacja to coś, co bardzo skutecznie napędza dzieci w wieku 8-11 lat (a więc kursantów Savvy Ed) do nauki.

Po kilku latach nauki dzieci oprócz dużej wiedzy językowej nabywają również luzu w posługiwaniu się językiem angielskim. Poniżej Kinga – lat 9 – opowiada historykę zagubionego biletu.

Dzieci z dużą łatwością nie tylko czytają, ale także mówią – w tym wypadku nasza kursantka Pola – lat 9 – opowiada historię o bilecie przy pomocy obrazków.

Po kilku latach nauki dzieci oprócz dużej wiedzy językowej nabywają również luzu w posługiwaniu się językiem angielskim. Poniżej Kinga – lat 9 – opowiada historykę zagubionego biletu.

Dzieci z dużą łatwością nie tylko czytają, ale także mówią – w tym wypadku nasza kursantka Pola – lat 9 – opowiada historię o bilecie przy pomocy obrazków.

Ewaluacja wyników nauczania

Wychodząc naprzeciw nowym trendom w edukacji oraz dbając o dobro i prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci do metody Savvy Ed zostały wprowadzone elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO (ang. formative assessment). Uczeń (i rodzice) mogą liczyć na:

  • jasne stawianie i komunikowanie celów lekcji i całego kursu. Ma to na celu budowanie w uczniach świadomości w jakim kierunku zmierzają i jakich finalnych efektów od nich oczekujemy,
  • budowanie samooceny uczniów, dzięki której dziecko będzie się uczyło określać w jakich obszarach czuje się już pewnie, a które wymagają utrwalenia / powtórek,
  • informację zwrotną na każdym etapie nauki oraz stały kontakt z rodzicami. Zarówno podczas lekcji, jak i tabeli zaliczeń, czy w raportach, lektor będzie informował co dzieci mają już opanowane na zadowalającym poziomie, nad czym jeszcze będzie z grupą pracować i na co na każdym etapie należy zwrócić uwagę,
  • jasne i przejrzyste kryteria oceniania, zawsze ogłaszane PRZED zaliczeniem, testem czy zadaniem domowym, tak, aby uczeń dokładnie wiedział czego od niego oczekujemy (tzw. NACOBEZU – „na co będziemy zwracać uwagę”).

 

Oprócz oceniania kształtującego w metodzie Savvy Ed stosujemy także ocenianie sumujące, polegające na mierzeniu określonych umiejętności i osiągnięć uczniów określoną miarą (najczęściej stopniami). Jest ono zawsze zorientowana jest na sukces. Nasza naczelna zasada to: NIE WYSTAWIAMY OCEN INNYCH NIŻ A! Po prostu – jak dziecko opanuje zaliczy daną część materiału, dostaje A (odpowiednik oceny „6” w angielskim systemie oceniania). Dziecko dostaje tabelę zaliczeń, a w niej dokładne wytyczne jeśli chodzi o rodzaje zaliczeń oraz o umiejętności jakimi musi się wykazać, aby dany element zaliczyć.

Savvy Ed w domu i zadania domowe

Metoda Savvy Ed dedykowana jest uczniom wczesnoszkolnym. Znaczy to, że wsparcie rodziców, szczególnie w przygotowaniu się do lekcji i odrobieniu zadania domowego jest niezbędne. Chodzi o to, że trudno jeszcze na tym etapie oczekiwać od dzieci, że będą umiały się zorganizować same. Dlatego kontakt i współpraca rodziców z lektorem ma ogromne znaczenie – zarówno pod względem organizacyjnym, dydaktycznym, ale także (a może przede wszystkim) motywacyjnym i dlatego tak bardzo o to dbamy.

Zadania domowe są strategicznym elementem całego programu. I nie chodzi o to, by rodzic robił dzieciom dodatkowe lekcje lub wyręczał lektora. Chodzi o to, żeby zwielokrotnić kontakt z językiem obcym. Lekcje odbywają się zazwyczaj tylko dwa razy w tygodniu, a i to już jest często mocno obciążające zarówno dla rodziców, jak i dzieci (zajęte popołudnie, dojazd, itp.). Wystarczy jednak, że dołożymy do lekcji dwa zadania po ok. 15 minut i mamy zaplanowany i systematyczny kontakt z językiem cztery razy w tygodniu, a to już pozwala osiągać wymierne efekty.

Nasze zadania zostały mocno przemyślane, żeby dawały rezultaty, ale były jak najmniej czasochłonne i pracochłonne zarówno dla dziecka jak i rodzica.

Oficjalna strona właściciela metody Savvy Ed: www.edubears.pl

Dziękujemy za rejestrację w naszym newsleterze.

Teraz już nic Cię nie ominie :-)