Łączymy również języki na:

EDWARD’S LEAGUE 11-14 lat

EDWARD’S LEAGUE 11-14 lat

Metoda Edward’s League jest kolejnym etapem najlepszej ścieżki edukacyjnej dla dzieci w Polsce. Zajęcia prowadzone metodą Edward’s League są bardzo ambitne, a jednocześnie interesujące dla współczesnych dzieci. Kursanci porządkują swoją wiedzę z gramatyki i rozwijają umiejętności rozumienie ze słuchu, czytania i pisania, przede wszystkim zaś komunikacji.

Znakomita ścieżka edukacyjna dla dzieci:

Ogólne informacje o kursie Edward's League:

• poziom: kontynuujący
• wiek: 11-14 lat
• zajęcia: 2 razy w tygodniu po 60 minut
• grupy: do 12 osób

Co zawiera pakiet edukacyjny
Edward's League?

  • LESSON BOOK – książka
  • HOMEWORK SITE – dostęp do platformy edukacyjnej
  • HOME BOOK – książka ćwiczeń
  • READER – książka z wciągającymi opowiadaniami
  • PARENT’S INFORMATION CARD – karta informacyjna dla rodziców
  • TECZKA, GRAWEROWANY DŁUGOPIS oraz NOTES

Aplikacja edukacyjna

Jeszcze większa synergia poprzez wykorzystanie platformy edukacyjnej.

Wejdź i zobacz że umiemy połączyć przyjemne z pożytecznym.

Ocena i certyfikacja:

• monitorowanie standardu kursu przez opiekuna metody
• bieżące informacje dla rodziców na temat zrealizowanego materiału
• dyplom i upominek na zakończenie kursu

Co dalej po kursie
Eddward's League?

Po skończeniu kursu Edward’s League ścieżka edukacyjna w naszej szkole prowadzi do kursu WIEŻA BABEL COLLEGE.


EDWARD’S LEAGUE został stworzony od podstaw jako kontynuacja wysokiego poziomu nauczania dla kursantów kończących poziom SAVVY ED po to, aby mogli oni zdobywać kolejne poziomy językowe.

Kończąc kurs SAVVY ED kursanci wchodzą na poziom A2, natomiast wszyscy uczący się na kursie EDWARD’S LEAGUE po jego zakończeniu mogą uzyskać certyfikat Cambridge na poziomie B1+, zdobywając po drodze poziomy A2+ oraz B1.

Po ukończeniu kursu EDWARD’S LEAGUE młodzież jest bardzo dobrze przygotowana np. do nauki w szkole średniej w klasach dwujęzycznych lub w klasach z rozszerzonym angielskim. Nie mówiąc o tym, że każdy absolwent jest na poziomie językowym dającym możliwość ubiegania się o certyfikat FCE.

Mamy wśród naszych kursantów już kilka osób, które przeszły pełną ścieżkę edukacji językowej w naszej szkole i zwieńczyły ją zdobyciem certyfikatu FCE.

 

Pozdrawiam i życzę samych sukcesów,
Stella Bautista
Dyrektor
SJO WIEŻA BABEL

Być może będzie tu opinia…

Opinia rodzica kursanta uczęszczającego na kurs Edward’s League.

Ambitne ale realne w realizacji cele

Realizacja ambitnych celów nauczania w kursie Edward’s League możliwe jest, ponieważ program kursu stworzony jest wokół przekonania, że “kropla drąży skałę”. Na naszych zajęciach nie ma mowy o zakuwaniu słówek czy zwrotów, gramatyki. Takie “zrywy” w nauczaniu najczęściej są przeciwskuteczne i dają pozór szybkiego przyswojenia wiedzy, ale najczęściej sprawiają, że szybko zapomina się tego co wydawało się, że się nauczyło.

Dlatego na zajęciach Edward’s League dzieci mają okazję uczestniczyć w starannie zaplanowanych językowych doświadczeniach – bo jesteśmy przekonani, że tylko doświadczając języka w różnych kontekstach, okolicznościach i w ciągłym procesie komunikacji – kursanci są w stanie opanowywać naprawdę obszerny i trudny materiał.

Tradycyjna nauka oraz naturalne przyswajanie

Połączenie tych dwóch podejść praktykujemy już od kursów dla przedszkolaków w metodzie Teddy Eddie. W kursie EDWARD’S LEAGUE realizujemy je jednak w zupełnie nowym stylu! Wprowadzamy elementy prawdziwego angielskiego (true English), czyli autentycznego języka, używanych przez native speakerów, spersonalizowanego i w życiowym kontekście. Nie upraszczamy wypowiedzi i nie modelujemy ich sztucznie. Równocześnie dbamy o używanie konceptów gramatycznych, krok po kroku, strukturalnie, w ściśle kontrolowanych ćwiczeniach (drill – dryle).

Innowacyjny aczkolwiek czerpiący z tradycji

EDWARD’S LEAGUE znaleźć można wypływające z klasycznego podejścia do nauczania tradycyjne metody, na przykład typowe ćwiczenia gramatyczne czy obcowanie z obszernymi tekstami do czytania i słuchania. Jednocześnie stosujemy nowoczesne koncepty: ocenianie kształtujące (formative assessment), strategię odwróconej klasy (flipped classroom) i indukcyjne nauczanie gramatyki (inductive grammar approach).

Pieczołowitość w tworzeniu metody w parze z uczniowską niezależnością

Każdy aspekt metody, każda lekcja i ćwiczenie zostały szczegółowo przemyślane i zaplanowane tak, aby uczeń stopniowo nabywał wiedzę i umiejętności. Nie pozwalamy sobie na odbicie z obranego kursu! Równocześnie w EDWARD’S LEAGUE stawiamy na niezależność kursanta, uwzględniamy jego talenty i predyspozycje. Na tym etapie ważna jest dla nas świadoma nauka, realne ale ambitne cele i stała weryfikacja, próba odpowiedzi na pytania, dlaczego i po co to robimy.

Oficjalna strona właściciela metody Edward’s League: www.edubears.pl

Dziękujemy za rejestrację w naszym newsleterze.

Teraz już nic Cię nie ominie :-)