Łączymy również języki na:

JUNIOR 9-17 lat

JUNIOR 9-17 lat

Kilka słów o naszych kursach Junior

Jest to program dedykowany uczniom w wieku 9-17 lat, którzy rozpoczęli przygodę z angielskim w szkole podstawowej.

Na kursie uwzględniamy program realizowany w szkole publicznej oraz przygotowujemy do kartkówek, sprawdzianów, egzaminów szkolnych. 

Tempo kursu jest umiarkowane

Ważnym elementem kursu jest motywowanie do nauki oraz budowanie świadomości językowej.

 

Stella Bautista
dyrektor SJO Wieża Babel

Ogólne informacje o kursie Junior:

• poziom: początkujący oraz kontynuujący
• wiek: 9-17 lat
• zajęcia: 1 raz w tygodniu po 90 minut
• grupy: do 8 osób

Co zawiera pakiet edukacyjny
Junior?

  • Pupil’s book
  • Activity book
  • Dostęp do aplikacji edukacyjnej
  • Ćwiczenia w serwisie Kahoot!
  • Certyfikat ukończenia kursu

Aplikacja edukacyjna

Jeszcze większa synergia poprzez wykorzystanie platformy edukacyjnej Navio.

Towarzyszy ona kursom języka angielskiego Junior.

Ocena i certyfikacja:

• monitorowanie standardu kursu przez opiekuna metody
• bieżące informacje dla rodziców na temat zrealizowanego materiału
• certyfikat ukończenia kursu

W trakcie trwania kursu istnieje możliwość aby uczeń przeniósł się na ścieżkę egzaminacyjną.

Jest to możliwe po spełnieniu następujących warunków:

  • uczeń systematycznie uczęszcza na zajęcia oraz systematycznie odrabia prace domowe,

  • uczeń świetnie opanował realizowany materiał w zakresie wszystkich kompetencji: speaking, writing, listening, reading,

  • uczeń pozytywnie przejdzie kwalifikacyjny test ustny i pisemny na ścieżkę egzaminacyjną.

Miejsca w których prowadzimy kursy Junior:

Siedziba
główna

Oddział
w SP 4

Oddział
w SP15 i SP11

Dziękujemy za rejestrację w naszym newsleterze.

Teraz już nic Cię nie ominie :-)