Łączymy również języki na:

C1 ADVANCED (CAE)

C1 ADVANCED (CAE)

Kilka słów o naszych kompetencjach w zakresie egzaminów Cambridge.

W 2016 roku uzyskaliśmy status Cambridge Exam Preparation Centre. Oznacza to, że w naszej szkole solidnie przygotujemy cie do egzaminów Cambridge oraz, że będziesz mógł do nich przystąpić w naszej siedzibie.

Jesteśmy jedyną szkołą w Mysłowicach która posiada aktywny status Cambridge Exam Preparation Centre.

W zorganizowanych przez nas dotychczas sesjach egzaminów Cambridge wzięło już udziała 280 naszych kursantów. W zasadzie od samego początku uzyskują Oni znakomite wyniki, zdawalność bowiem  to 97%. Jesteśmy dumni z każdego kolejnego certyfikatu naszych kursantów, niezależnie czy jest to pierwszy z egzaminów na poziomie STARERS, czy ostatni na naszej ścieżce edukacyjnej poziom FCE.

Niezależnie od poziomu egzaminu do którego nasi kursanci przystępują, najlepsze wyniki mają zawsze ze speakingu, co jest dla nas cennym potwierdzeniem, że na naszych kursach dzieci faktycznie bardzo mocno otwierają się na mówienie po angielsku.

Kolejny międzynarodowy egzamin Cambridge to egzamin CAE. Przeznaczone jest on dla dorosłych.

Stella Bautista
Dyrektor SJO Wieża Babel

C1 Advanced

Ponad 6000 instytucji edukacyjnych, firm i instytucji państwowych na całym świecie uznaje C1 Advanced za potwierdzenie wysoce zaawansowanego poziomu znajomości języka.

Przygotowanie do egzaminu C1 Advanced pomaga rozwinąć umiejętności pozwalające czerpać maksymalne korzyści z nauki, pracy oraz życia w krajach anglojęzycznych.

Jest egzaminem na kolejnym poziomie, po B2 First i przed C2 Proficiency.

C1 Advanced potwierdza, że potrafisz:

 • efektywnie komunikować się na zaawansowanym poziomie językowym w sytuacjach codziennych, a także w trakcie dyskusji podczas studiów odbywanych w języku angielskim

 • pracować w środowisku angielskojęzycznym

 • w pełni brać udział w konferencjach, spotkaniach biznesowych i seminariach akademickich, przeprowadzanych w języku angielskim
  pisać esje wyrażające różne punkty widzenia, używając także pojęć abstrakcyjnych

 • śledzić wiadomości i informacje, a także czytać artykuły i rozprawki poruszające tematy naukowe lub eksperckie

Dlaczego C1 Advanced?

 • uznawany przez ponad 6000 instytucji edukacyjnych, biznesowych i rządowych

 • pozwala podjąc studia za granicą – uznawany przez większość szkół wyższych w Wielkiej Brytanii podczas rekrukatcji na studia

 • daje możliwość pracy w zagranicznych firmach w kraju i za granicą

 • w wybranych przypadkach pozwala zaliczyć zajęcia z angielskiego podczas studiów na uczelniach wyższych

 • honorowany podczas procesu uzyskiwania wizy studenckiej do Australii

 • dla osób z przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć w klasach starszych szkoły podstawowej, gimnazajch i szkołach średnich w kraju

OPIS I FORMAT egzaminu

bezpłatne MATERIAŁY PRZYGOTOWUJĄCE do egzaminu

bezpłatne MATERIAŁY PRZYGOTO-WUJĄCE do egzaminu

Poniżej do obejrzenia jest film przygotowany przez Cambridge Assessment English mówiący o tym, czym jest egzamin Cambridge C1 Advanced

Do zobaczenia na egzaminie...

Dziękujemy za rejestrację w naszym newsleterze.

Teraz już nic Cię nie ominie :-)