Szkoła językowa

Teddy Eddie

Charakterystyka programu

CHARAKTERYSTYKA:

Założeniem programu jest kontynuacja nauki po programie TEDDY EDDIE. Ponieważ dzieci do tej pory uczyły się języka obcego wyłącznie w zakresie rozumienia i mówienia, głównym założeniem programu ROCKETS jest wyrównanie kompetencji we wszystkich czterech sprawnościach językowych: rozumienia, mówienia, czytania i pisania.

POZIOMY:
ROCKETS 1 (I - III KLASA) – Kontynuacja nauki rozumienia i mówienia. Stopniowe wprowadzanie pisania i czytania ze szczególną uwagą poświęconą umiejętności CZYTANIA.

ROCKETS 2 (II – IV KLASA) - Kontynuacja nauki rozumienia i mówienia. Dalsze wprowadzanie
pisania i czytania ze szczególną uwagą poświęconą umiejętności PISANIA.


ROCKETS 3 (III – V KLASA) - Wprowadzenie nazewnictwa podstawowych struktur gramatycznych poznanych już w ubiegłych latach – większy nacisk na gramatykę. Rozwijanie wszystkich sprawności językowych: słuchania, czytania, mówienia i pisania w celu przygotowania się do kolejnych, już nie tak dziecięcych poziomów.

CO DALEJ?
Po ukooczeniu programu ROCKETS, dzieci kontynuują naukę uczestnicząc w programie JUNIOR STAR lub JUNIOR, którego celami są:
1. doprowadzenie uczestników do poziomu w pełni komunikacyjnego (dziecko POTRAFI mówid
w języku obcym)
2. wprowadzenie bardziej zaawansowanej gramatyki
3. zapewnienie dobrych ocen w szkole podstawowej i gimnazjum
4. przygotowanie do poziomów egzaminacyjnych – program zakooczony na poziomie PRE - FCE

Kontakt

Nasz sekretariat jest czynny codziennie, od poniedziałku do piątku od 1000 do 1800. Zapraszamy.

Szkoła Językowa Wieża Babel
ul. Sosnowiecka 4
41-400 Mysłowice
e-mail: sekretariat@wieza-babel.pl

Nr Konta:
30 1050 1214 1000 0090 9336 6806

Zadzwoń do nas

+48502 570 224
   32 223 81 53

Jak do nas dojechać?

Dojazd do Wieży Babel