Szkoła językowa

Regulamin

Regulamin konkursu MYsLOVicE Rozwiązują Język Angielski

§ 1 Organizatorzy
Organizatorem Konkursu "MYsLOVicE Rozwiązują Język Angielski", zwanego dalej „Konkursem” jest Szkoła Językowa Wieża Babel i Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Przedsiębiorczości w Mysłowicach.

§ 2 Uczestnicy
Konkurs kierowany jest do osób które ukończyły szkołę podstawową. Warunkiem udziału w konkursie jest zarejestrowanie się na stronie internetowej konkursu www.wieza-babel.pl oraz podanie w formularzu faktycznych danych osobowych.

§ 3 Czas i miejsce Konkursu
Konkurs odbędzie się 10 czerwca 2013 roku o godzinie 10:00 w Szybie Bończyk przy ulicy N. Bończyka 13.

§ 4 Cele konkursu
Celem jest promocja nauki języka angielskiego wśród mysłowiczan oraz ożywienie kulturalne miasta.

§ 5 Rejestracja
Udział w Konkursie jest bezpłatny. Liczna miejsc przeznaczonych dla Uczestników jest ograniczona i wynosi 150. O udziale w Konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 6 Przebieg Konkursu
Podczas pisania testu uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów, itp.), słowników.
Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika Testu na utrwalenie przebiegu imprezy przez Organizatora dla celów dokumentacyjnych oraz promocji lub reklamy Konkursu w bieżącym roku jak i w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Szybu Bończyk podczas Konkursu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Osobie, której wizerunek zostanie w ww. sposób utrwalony i wykorzystany nie przysługują jakiekolwiek (w tym finansowe) roszczenia z tego tytułu. Test składa się z kilkudziesięciu pytań wielokrotnego wyboru sprawdzających przybliżony poziom znajomości gramatyczno-leksykalnej języka angielskiego.

§ 7 Nagrody i laureaci
Do osoby, która zdobędzie najwięcej punktów w konkursie, trafi markowy laptop – ufundowany przez Bank PKO. Nagrodą za drugie miejsce będzie telefon komórkowy – ufundowany przez radną Jolantę Charchułę, zaś osoba, która stanie na najniższym stopniu językowego podium otrzyma bon do wykorzystania w EMPIK-u, opłacony przez firmę WIKO Poland. W przypadku takiej samej ilości punktów o kolejności miejsc decydować będzie kolejność zgłodzeń do Konkursu.
Dodatkowa nagroda – komplet słowników – trafi szkoły, której uczniowie najlepiej rozwiążą test.

§ 8 Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu na stronie internetowej pod adresem www.wieza-babel.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Projektu oraz regulaminu, bez wcześniejszego powiadomienia uczestników.

Kontakt

Nasz sekretariat jest czynny codziennie, od poniedziałku do piątku od 1000 do 1800. Zapraszamy.

Szkoła Językowa Wieża Babel
ul. Sosnowiecka 4
41-400 Mysłowice
e-mail: sekretariat@wieza-babel.pl

Nr Konta:
30 1050 1214 1000 0090 9336 6806

Zadzwoń do nas

+48502 570 224
   32 223 81 53

Jak do nas dojechać?

Dojazd do Wieży Babel