Szkoła językowa

Aktualności

Egzamin Ośmioklasisty

Egzamin Ośmioklasisty Data dodania:

Twoje dziecko po wakacjach idzie do 8 klasy? Z myślą o ósmoklasistach przygotowaliśmy specjalny kurs z języka angielskiego, który przygotuje uczniów do kończącego szkołę podstawową egzaminu z języka nowożytnego. Przyjdź na zajęcia otwarte dla dzieci zdających egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego, który odbędzie się 21 września (sobota) w godz 14:30-16:30.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału pod numerem: 502 570 224 lub 32 223 81 53
Liczba miejsc ograniczona. Sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00-20:00

JAK WYGLĄDA EGZAMIN
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego sprawdza, w jakim stopniu uczeń VIII klasy szkoły podstawowej spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Większość zadań otwartych wymaga uzupełnienia podanego tekstu jednym słowem lub kilkoma.

Oprócz zadań w języku obcym w arkuszu mogą wystąpić zadania, w których uczeń na podstawie tekstu w języku obcym przekazuje informacje w języku polskim.

Wśród zadań otwartych znajdzie się również zadanie polegające na napisaniu własnej dłuższej wypowiedzi pisemnej. Zadanie stawia ucznia w określonej sytuacji z życia codziennego i sprawdza, czy potrafiłby on porozumieć się z obcokrajowcem, np. udzielając mu informacji lub uzyskując od niego wyjaśnienia, opowiadając mu o jakimś wydarzeniu lub składając mu życzenia czy propozycję.

Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom opanowania takich umiejętności jak: znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi, przetwarzanie wypowiedzi.

Komentarze

Kontakt

Nasz sekretariat jest czynny codziennie, od poniedziałku do piątku od 1000 do 1800. Zapraszamy.

Szkoła Językowa Wieża Babel
ul. Sosnowiecka 4
41-400 Mysłowice
e-mail: sekretariat@wieza-babel.pl

Nr Konta:
30 1050 1214 1000 0090 9336 6806

Zadzwoń do nas

+48502 570 224
   32 223 81 53

Jak do nas dojechać?

Dojazd do Wieży Babel